Naučno-istraživački rad

Prikupljene informacije sa terena ukazuju na generalni nedostatak znanja i informacija u vezi sa najmlađom historijom Bosne i Hercegovine i ulogom Alije Izetbegovića u njoj. Iz tog razloga, Muzej je pokrenuo inicijativu u vezi sa pisanjem naučno-istraživačkih radova na ovu temu u suradnji sa osnovnim školama, gimnazijama, koledžima, univerzitetima i institutima, te mladim intelektualcima.

Pored biblioteke kao vrijednog izvora informacija, Muzej mladim istraživačima, učenicima i studentima stavlja na raspolaganje besplatnu posjetu stalne postavke Muzeja. Za obimnije i sadržajnije projekte postoji i mogućnost uvezivanja i kontaktiranja sa relevantnim ličnostima iz pojedine oblasti istraživanja.

Muzej „Alija Izetbegović“ pruža sadržajnu podršku:

  • radionicama sa učenicima osnovnih škola,
  • prilikom izrade seminarskih radova i eseja,
  • prilikom izrade maturskih radova,
  • prilikom izrade diplomskih radova,
  • prilikom izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija,
  • prilikom neovisnih naučno-istraživačkih projekata.

Bitan segment svakog ozbiljnog naučno-istraživačkog rada nesumnjivo čini i organizacija stručnih simpozija, konferencija, seminara i predavanja. Na ovaj način pruža se prilika za naučni pristup prilikom definiranja uloge Alije Izetbegovića kako u periodu odbrane od agresije, tako i u periodu demokratizacije bosansko-hercegovačkog društva. Muzej „Alija Izetbegović“ je do sada sudjelovao na velikom broju međunarodnih stručnih konferencija i simpozija. Ovaj proaktivni pristup istraživanju sastavni je dio rada Muzeja.

ALIJA IZETBEGOVIĆ

ŽIVOTOPIS

  POGLEDAJ  

IZDANJA MUZEJA

IZDAVAŠTVO

  PROČITAJ  

VIRTUAL TOUR

360°

  POSJETI  

suvenirnica

SUVENIRNICA

ONLINE SHOP

MUZEJSKA POSTAVKA

Stalna muzejska postavka smještena je u kulama Ploča i Širokac. U kuli Ploča prikazan je,   hronološki kroz tekst i fotografije, život Alije Izetbegovića kao političara i državnika. U kuli  Širokac, muzejska postava posvećena je Aliji Izetbegoviću kao Vrhovnom komadantu i  organiziranju odbrane od agresije na BiH.

 

ISTRAŽIVAČKO - DOKUMENTACIONI CENTAR 

Nastao u savremeno doba, Muzej „Alija Izetbegović“ na moderan način daje odgovore na pitanja postavljena u prošlosti, ali postavlja i temelje za budućnost. Svojim objektivnim i naučnim pristupom Muzej potiče mlade intelektualce i istraživače da stručno pristupe pisanju historije. 

 

EDUKACIJA 

Edukativni programi u Muzeju namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola  i uključuju stručna opća i tematska vodstva stalne muzejske postavke, interaktivne školske radionice, objavljivanje pedagoško-edukativnih izdanja, predavanja, programe obilježavanja značajnih historijskih datuma, te niz drugih.