Pokretna izložba

Pored stalne postavke u kapi-kulama Ploča i Širokac, Muzej „Alija Izetbegović“ organizuje i pokretnu izložbu o životu, liku i djelu Alije Izetbegovića. Ova izložba fotografija, koncipirana na dvadeset i sedam hronološki poredanih panoa, na slikovit način predstavlja život prvog Predsjednika nezavisne Bosne i Hercegovine, velikog bosansko-hercegovačkog mislioca, patriote i državnika.

Izložba je pogodna za organizaciju manifestacija širom Bosne i Hercegovine i u inostrantsvu. Zahvaljujući svom sadržaju i dizajnu, može poslužiti kao dodatni, popratni sadržaj konferencija i simpozija, ali i kao osnovni sadržaj vannastavnih školskih aktivnosti, te kao centralna postavka prilikom obilježavanja bitnih datuma u Bosni i Hercegovini.

Svoju debitantsku postavku izložba je doživjela 2008. godine u Istanbulu, gdje ju je posjetilo nekoliko stotina posjetilaca. Krajem iste godine izložba je otputovala u Prištinu, a odmah zatim u gradove Bosne i Hercegovine.

ALIJA IZETBEGOVIĆ

ŽIVOTOPIS

  POGLEDAJ  

IZDANJA MUZEJA

IZDAVAŠTVO

  PROČITAJ  

VIRTUAL TOUR

360°

  POSJETI  

suvenirnica

SUVENIRNICA

ONLINE SHOP

MUZEJSKA POSTAVKA

Stalna muzejska postavka smještena je u kulama Ploča i Širokac. U kuli Ploča prikazan je,   hronološki kroz tekst i fotografije, život Alije Izetbegovića kao političara i državnika. U kuli  Širokac, muzejska postava posvećena je Aliji Izetbegoviću kao Vrhovnom komadantu i  organiziranju odbrane od agresije na BiH.

 

ISTRAŽIVAČKO - DOKUMENTACIONI CENTAR 

Nastao u savremeno doba, Muzej „Alija Izetbegović“ na moderan način daje odgovore na pitanja postavljena u prošlosti, ali postavlja i temelje za budućnost. Svojim objektivnim i naučnim pristupom Muzej potiče mlade intelektualce i istraživače da stručno pristupe pisanju historije. 

 

EDUKACIJA 

Edukativni programi u Muzeju namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola  i uključuju stručna opća i tematska vodstva stalne muzejske postavke, interaktivne školske radionice, objavljivanje pedagoško-edukativnih izdanja, predavanja, programe obilježavanja značajnih historijskih datuma, te niz drugih.